Voorwaarden

Algemene voorwaarden:

 

Artikel 1:
Verplichtingen rijschool. De verkeersschool is verplicht er zorg voor te dragen:
1. Dat les wordt gegeven door instructeurs, die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM);

2. Dat de leerling zo veel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde instructeur;       

3. Dat de aanvraag voor het onderzoek naar de rijvaardigheid (verder: het onderzoek) door de verkeersschool -onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden- daadwerkelijk is ingediend bij de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), of het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR) uiterlijk twee weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het onderzoek naar de rijvaardigheid (verder: het onderzoek) kan worden aangevraagd en waarop de leerling de kosten van het onderzoek aan de verkeersschool heeft voldaan;        

4. Dat de leerling, die via de verkeersschool het onderzoek heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarvoor hij/zij is opgeroepen door het CBR, of Bureau Nader Onderzoek tot het afleggen van een onderzoek de beschikking heeft over hetzelfde les(motor)voertuig als waarin hij de rijlessen heeft ontvangen, dan wel tenminste over een les(motor)voertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type;   

5. Dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de lesovereenkomst, volledig wordt benut voor het geven van rijles; 

6. Dat er een verzekering is afgesloten, welke in ieder geval een dekking biedt  van    
€ 1.134.450,50 tegen aansprakelijkheid van de verkeersschool jegens de leerling.
Ga naar artikel 1-2-3-4-5-6-7-8

© 2021 Accuraat Coaching. Designed By JoomShaper