Voorwaarden art.2

Artikel 2:
Verplichtingen leerling en/of opdrachtgever. De leerling of de opdrachtgever is verplicht:    
1. Zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door de verkeersschool wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen) en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen;   
2. De volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur voor de afgesproken tijd. Zaterdagen, zondagen alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 48 uur. Afzegging dient tijdens de kantooruren van de rijschool te gebeuren en dient persoonlijk op het kantoor van de rijschool of telefonisch te worden gedaan. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen vanwege een dringende reden, zoals de begrafenis van een overledene in de naaste familie (t/m 2e graad) of een eigen spoedopname in het ziekenhuis;
2a. Het annuleren van rijexamens dient een maand van te voren te geschieden en bij het niet weg kopen van de geëtaleerde examens door de kandidaat het volledige bedrag plus administratiekosten te vergoeden.
3. Alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen;         
4. Het met de verkeersschool overeengekomen lesschema, zoals bijvoorbeeld de aan te leren lesonderdelen en het aantal te volgen rijlessen per week, tot aan de datum van het onderzoek na te komen;    
5. Bij het onderzoek naar de rijvaardigheid (tussentijdse toets, Ris toets of rijexamen, nader onderzoek en versneld bijzonder examen) een geldig legitimatiebewijs en een geldig theoriecertificaat (of geldig vervangend document) te overleggen;  Bij het niet doorgaan van een examen, zijn de totale kosten geheel voor de leerling en/of opdrachtgever.
6. Eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen met het examenbureau voordat de rijopleiding wordt aangevangen. Indien de leerling nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan de Verkeersschool hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld;  (zie gezondheidsverklaring [G.V.]. (Alle vragen moeten met nee beantwoord kunnen worden).
7. Zich ervan te overtuigen dat, indien het praktijkonderzoek met goed gevolg is afgelegd, op grond van de verblijfsstatus een rijbewijs kan worden afgegeven. De verkeersschool kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld, indien aan een cursist de afgifte van het rijbewijs wordt geweigerd.
8. Pakket prijzen: Mogen in 1x 2x of 3x betaald worden. De eerste betaling is in de eerste veertien dagen na aanvang van de rijlessen. De rest word betaald, conform de lessen die genomen worden. Bij het achterwege blijven van betalingen, vervalt alle recht op kortingen en zijn wij genoodzaakt om de volledige prijzen te berekenen. Het aantal lessen in uw pakket is geen slaginsgarantie. U kunt lessen bijkopen of terug krijgen. Na gelang u nodig hebt. Bij het niet op tijd betalen (betalingstermijn binnen 14 dagen) word na de  tweede herrinnering een incassobureau in de arm genomen. De kosten hiervoor worden door u betaald. Alle prijzenwijzigingen zijn voorbehouden.
9. De verkeersschool is niet verantwoordelijk voor weersomstandigheden die het goed funcioneren van de leerling beïnvloed. Bijvoorbeeld langdurig winterweer. Bij het plannen van het examen in de winter is dit een risico die de leerling moet incalculeren.
10. Corona: De leerling is verplicht zich te houden aan de landelijke richtlijnen betreffende het melden van klachten aan de rijinstructeur. Bij het in gebreke blijven hiervan, kan de instructeur bij het geval van besmetting de leerling aansprakelijk houden voor de onkosten die deze besmetting met zich mee brengen.
Dit houdt in dat:
Je thuis blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.
Of als je koorts hebt en/of benauwdheid hebt? Dan blijven ook huisgenoten thuis. Als u 24 uur lang geen klachten heeft, mag u weer lessen.
Graag er op letten bij het niesen, dat je in je elleboog niest.
Het CBR:
De leerling is verplicht om de richtlijnen van het CBR op te volgen tijdens de examens.
 
 
 
 
 

.
Ga naar artikel 1-2-3-4-5-6-7-8
 
 
© 2021 Accuraat VOF. Designed By JoomShaper