Voorwaarden art.8

Artikel 8:
Aanvullende voorwaarden ·  

1. Indien er sprake is van een bijzondere rijopleiding (bijvoorbeeld pakketopleiding of rijleskamp), dan is de verkeersschool gerechtigd aanvullende voorwaarden te stellen.   

2. Aanvullende voorwaarden als bedoeld in lid 1 dienen bij de lesovereenkomst gevoegd te zijn en worden geacht daarvan deel uit te maken.
Ga naar artikel 1-2-3-4-5-6-7
3.Privacyverklaring
Verkeersschool Accuraat is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaande Privacyverklaring.

3a Persoonsgegevens die door Verkeersschool Accuraat verwerkt worden.
Verkeersschool Accuraat verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken door de gegevens die u middels ons invulformulier aan ons verstrekt dan wel op basis van de eventuele geplaatste cookies.
- Bedrijfsnaam
- CBR registratie nummer
- Kamer van Koophandel inschrijfnummer
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Geldigheid WRM-Certificaat
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- IP-adres - Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
- Internetbrowser en apparaat type
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door bijvoorbeeld een profiel op deze website aan te maken

4.Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Verkeersschool Accuraat uw persoonsgegevens
Verkeersschool Accuraat verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder omwille het gerechtvaardigde commerciële belang van naam rijschool.
- U door middel van de gevraagde persoonsgegevens de mogelijkheid te bieden een account aan te maken dat noodzakelijk is voor het aangaan van een overeenkomst met naam rijschool.
- Verkeersschool Accuraat analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren omwille het gerechtvaardigd commerciële belang van naam rijschool.

5.Geautomatiseerde besluitvorming
Verkeersschool Accuraat neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van naam rijschool tussen zit. Indien er wel sprake is van geautomatiseerde verwerking: naam rijschool gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

6.Hoe lang bewaart naam rijschool uw persoonsgegevens
Verkeersschool Accuraat bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

7.Delen van persoonsgegevens met derden
Verkeersschool Accuraat verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Verkeersschool Accuraat blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

8.Cookies, of vergelijkbare technieken, die naam rijschool op haar website gebruikt
Verkeersschool Accuraat gebruikt geen/alleen technische en functionele cookies/tracking cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

9.Minderjarigen
Als u 16 jaar of jonger bent, mag er uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s) gebruik gemaakt worden van onze website.
10.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door naam rijschool. U heeft daarbij tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

11.Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waar wij over beschikken in een computerbestand naar u, of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Verkeersschool Accuraat

12.Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek. Mocht er geen reactie binnen vier weken volgen? Neemt u alstublieft telefonisch contact met ons op.

13.Verkeersschool Accuraat wil u er tevens op wijzen dat u wanneer u vermoed dat uw gegevens onterecht ge- dan wel misbruikt zijn de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Te weten: de Autoriteit Persoonsgegevens. Via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

14.Hoe Verkeersschool Accuraat de beveiliging van uw persoonsgegevens waarborgt.
Verkeersschool Accuraat neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Verkeersschool Accuraat vof te Genemuiden. Verkeersschool Accuraat is gevestigd aan de Kareldoormanstraat 32,  8281 DM, Genemuiden website: www.accuraat.nu e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. telefoonnummer:38-3855288 Hans;0653627595 Brenda: 0653529217

 

 

 

 

 

 

© 2021 Accuraat VOF. Designed By JoomShaper