Brommobiel examen

Personen die niet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs A en of B moeten eerst het  het theorie-examen behalen voordat met  het praktijkexamen kan worden afgelegd. Dit examen bestaat uit oefeningen waaruit moet blijken dat je de brommobiel voldoende beheerst. Aan die eisen voldoe je niet zomaar. Net als bij de auto of motor vergt het praktijkexamen voor de brommobiel een gedegen voorbereiding. Deze kun je ons uiteraar volgen. Daarbij geven wij ook les op de openbare weg waardoor de kandidaat in het verkeer, met name de borden die voor de bestuurder belangrijk zijn. Hieronder enkele van de belangrijke borden waar je als bestuurder van een brommobiel rekening moet houden. Immers, de regels voor een brommobiel staan gelijk met de regels voor motorvoertuigen m.a.w. hij moet op de rijbaan en mag niet op het fietspad rijden.

Als dit bord er staat mag je de betreffende weg niet inrijden. Dit bord betekend: Gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen.

Geslotenverklaring voor motorvoertuigen op meer dan 2 wielen.
Hier mag je ook niet in dus.


Gesloten voor alle motorvoertuigen.
Hier mag je met de brommobiel uiteraard ook niet in.

 

Autoweg is ook niet toegestaan i.v.m. de hoge snelheden die daar worden gereden. Brommobiel mag wettelijk max:45 km/u.

Autosnelweg is ook niet toegestaan i.v.m. de hoge snelheden die daar worden gereden. Brommobiel mag wettelijk max: 45 km/u.

Omdat de regels voor een brommobiel gelijk worden gezet met die van een motorvoertuig mag je als bestuurder van een brommobiel ook hier niet inhalen.

Het examen:
Het examen wordt op een gesloten terrein afgenomen. Hierbij moet de kandidaat een aantal figuren rijden (de figuren worden d.m.v. gekleurde kegels aangegeven). Het praktijkexamen voor de brommobiel zal binnen 30 minuten afgenomen worden. Tijdens dit praktijkexamen wordt u op een verkeersluw terrein door de examinator beoordeeld op voertuigbeheersing. De examinator volgt de verrichtingen van de kandidaat te voet. Verkeersdeelneming tijdens het praktijkexamen wordt niet getoetst.

Hoe veel oefeningen zijn er?
Er zijn elf oefeningen. Deze zijn verdeeld in 2 groepen. Een oefening is in allebei de groepen opgenomen.

Groep 1 

Groep 2 

Halve draai linksom

Recht achteruit rijden

Fileparkeren voorwaarts

Fileparkeren achterwaarts

Vakparkeren achterwaarts

Vakparkeren voorwaarts

Precisiestop

Uitwijkoefening

Stop in de bocht

Noodstop

Keren d.m.v. steken

Stop in de bocht

Wanneer bent u geslaagd?
De kandidaat mag alle oefeningen een keer herkansen. U mag één oefening onvoldoende hebben om te kunnen slagen. In de praktijk mag u maximaal 12 oefeningen doen, waarvan u er uiteindelijk 5 voldoende moet hebben.

Wat zijn de voertuigeisen?
U moet het examen afleggen in een brommobiel. Deze moet aan de voor- en achterzijde zijn voorzien van een L-aanduiding.

Geslaagd?
Als je bent geslaagd kun je bij het gemeentehuis in je woonplaats, tegen overlegging van een pasfoto, legitimatie en het vereiste bedrag, je rijbewijs aanvragen. Om bij de gemeente voor het rijbewijs in aanmerking te komen, moet je op het moment van aanvraag in Nederland wonen en in het jaar daarvóór minstens 185 dagen in Nederland hebben gewoond.

Gezakt?
Wanneer u bent gezakt, licht de examinator toe welke onderdelen onvoldoende waren. Het uitslagformulier met deze punten kan uw instructeur achteraf voor u uitdraaien. Het is verstandig deze punten te bespreken met uw instructeur in verband met vervolglessen.

Vier keer gezakt?
Wanneer je voor de vierde keer binnen vijf jaar bent gezakt kom je in aanmerking voor een nader onderzoek. De beste voorbereiding op het examen is het nemen van rijlessen bij een rijschool. Een goede rijopleiding voor de brommobiel is de basis voor een veilige toekomst op de weg. Tijdens de praktijklessen voor de brommobiel hoeft u nog niet in het bezit te zijn van een theoriecertificaat AM.

© 2019 Accuraat VOF. Designed By JoomShaper