Stap 2: Het principe van aandacht.
Betekend: Wat je uitzend, komt altijd naar je terug. Wat je vraagt, krijg je. Dat kan niet anders. Waar jij je met je gedachten op focust, trek je aan. Dit sla je op in je onderbewuste. Alles wat je in je onderbewuste zet, wordt altijd aangenomen. Positief of negatief. Je onderbewuste kan niet nadenken of analyseren. Dat proces doe je met je bewuste. Dus de kandidaat en jij.

Dit is HET belangrijkste principe.
Hier draait het allemaal om. Onthoud dus:
WAAR JIJ JE GEDACHTEN OP FOCUST, TREK JE AAN.

Wat wij dus in stap 1 al zeiden,

Gelijksoortige frequenties resoneren met elkaar, vandaar dat je dus altijd aantrekt waar je aandacht aan besteed. Dit is altijd zo, dat kan niet anders.

Autorijden is een zeer complex iets.
De kandidaat moet dat grotendeels automatisch kunnen, omdat hun bewuste aandacht naar de verkeerstaak behoord te gaan. Zodat ze op tijd gevaren kunt herkennen en om er op te kunnen reageren. Ze kunnen ook te veel op de automatische piloot auto rijden. Dan zijn ze niet meer met de verkeerstaak bezig, maar met andere dingen. Dan zijn ze niet alert genoeg op de gevaren en reageren vaaak te laat.
Zie werking bewuste/onderbewuste.

Laat ze bewust met de aandacht bij de verkeerstaak blijven,
Dit is gelijk ook het grootste probleem van de kandidaat. Alle leerproblemen hebben hier mee te maken. Neem nou bijvoorbeeld een kandidaat die onzeker is. Hij/zij komt bij een kruispunt, en vraagt aan jou waar hij heen moet. Zogenaamd weet hij/zij dat niet meer. Op dat moment is deze kandidaat niet meer met de verkeerstaak bezig en zal in zijn taakprocessen fouten gaan maken.

Let bij leermomenten (lees fouten) op de emoties van de kandidaat,
Want die geven aan of ze negatief of positief met hun leermomenten om gaan.

Image

De emoties zijn hun innerlijke geleide systeem.
Creëeren  ze van uit hun Hart of Ego? Als je op hun emoties let, kun je altijd perfect merken of ze positief of negatief creëeren. Of ze vanuit het Hart of vanuit hun Ego werken. Hun eigen gevoel klopt dus altijd. Dus je emoties laten je altijd voelen, dat wat je opslaat in je onderbewuste, positief of negatief is. Zie pagina emoties.

Negatief omgaan met leermomenten,
Elke keer als een kandidaat in de les een negatieve emotie laat zien, betekent het dat ze vanuit hun ego werken. Negatief dus. DIT IS ALTIJD ZO. Daar kun je dan als instructeur op in spelen. Het zelfde kun je concluderen, als ze herhaaldelijk een eenvoudige handeling verkeerd uit blijven voeren. b.v. het af laten slaan van de auto, doordat ze de koppeling te snel op laten komen. (dan hebben ze het al wel goed onder controle)

Ze ergeren zich aan het niet lukken.
Dat is een veel voor komend probleem. Ze hebben dan wel de handeling onder controle. Maar als er een beetje druk op de ketel staat, laten ze het af weten. De oorzaak is vaak ook, dat ze net niet geroutineerd genoeg zijn.

Neem bv. Het wegrijden bij een verkeerslicht.
Ze laten de motor afslaan, omdat ze de koppeling te snel los laten. Ze hebben al een twintigtal lessen gehad en weten best wel hoe je moet wegrijden. Maar bij dat stomme verkeerslicht gaat het elke keer mis.


Ze hebben zich voorgesteld dat ze feilloos kunnen wegrijden,
Maar dan staan ze voor dat verkeerslicht te wachten en komt dat kleine duveltje weer in hun achterhoofd te voorschijn. O denken ze dan: ‘ als hij dadelijk maar niet afslaat'  
' straks laat ik weer die verrekte koppeling te snel los ‘

Daar komt je duveltje weer!!!
Image

Besef dan dat het er op neer komt hoe ze zich voelen.
Als ze gaan twijfelen aan hun zelf en bang worden, dan zijn dit negatieve gedachten. Ze krijgen dan ook negatieve emoties. Deze laten hen dan voelen dat ze de mist in gegaan zijn met hun positief denken. De negatieve gedachten die ze uitzenden, zijn van een andere frequentie dan die van de voorstelling van wat ze willen bereiken. Probleemloos wegrijden.

Dus het is niet zo, dat het positief denken mislukt is,
Maar het geduld en de gedachten hier over. Er zit geen tijd tussen het vragen en antwoorden, er zit tijd tussen het afstemmen van jou kandidaat op de positieve emoties van het antwoord. Het lijkt dan, alsof ze het niet krijgen wat ze willen. Maar dat is niet zo. Ze zijn niet afgestemd op het antwoord. Vandaar dat we in het begin van stap 2 zeiden, dat daar waar jij je aandacht op focust, trek je aan.

Waar denk jij aan?
Image

Dus hoe los je dat probleem nu op,
Zorg dat ze het vertrouwen houden in zich zelf en dat ze het duveltje in hun achterhoofd de baas blijven. Een prima techniek is, ze een kruis door die negatieve gedachten laten zetten. Deleten. Trash gedachte. In de prullenmand gooien. Daarbij stellen ze zich voor dat ze al helemaal trots zijn op zich zelf, omdat ze feilloos weggereden zijn bij het verkeerslicht. Dit doen ze dus al voor dat ze daadwerkelijk wegrijden. Hier komt dus stap 3 om de hoek kijken. Ga naar volgende pagina >>>