Blijven hangen in je fouten:
Hier zie je een kandidaat die blijft hangen in zijn fouten en daardoor een opeenstapeling krijgt van problemen. De kunst is om zoveel mogelijk met je gedachten in het hier en nu te blijven. Hoe meer je aanwezig bent in het hier en nu. Des te meer zijn ze met de gedachten bij je verkeerstaak. En daar draait het allemaal om.  Laat ze zoveel mogelijk gefocust zijn op de verkeerstaak.

Denken ze aan de onzekerheden:
dan is hun computer (lees: bewuste) bezig met andere dingen dan met het herkennen van gevaren. Ze kunnen dan absoluut niet presteren tijdens het autorijden.

Terugval:
Je ziet dat vaak aan een terugval van prestaties tijndens de les. Ze kunnen best alwel op een behoorlijk niveau presteren, maar vallen dan helemaal terug tijdens een toets of examen. Heeft ook veel te maken met het te perfectionistisch zijn. Of met de angsten. ( onzekerheden)

Leer de kandidaat het te accepteren zoals het is
Positieven affirmaties, speciaal voor blijven hangen in leermoment:
-
Ik ga super positief met mijn leermomenten om
- Ik heb super zelfvertrouwen.
- Ik ben zelfverzekerd en laat alles op mij af komen zoals het komt.
- Ik hou van mij zelf, waardeer - respecteer en accepteer mijzelf zoals ik ben.
Zie verder de pagina gereedschappen en affirmaties enz. om hier verder mee te gaan.

Oplossingen voor dit probleem:
- Affirmaties - Focusroos - Visualiseren - Ademhalingstechniek

Ga terug naar overzicht leerproblemen: >>>