Emoties in de les:
Een belangrijk onderdeel van de rijles is het omgaan met emoties. Ze herkennen en begrijpen. Door het CBR gehanteerde methode om de kandidaat te toetsen is best wel pittig in Nederland. Het is voor de kandidaat en jou als instructeur erg belangrijk dat je op een verstandige manier met emoties omgaat.

Er zijn heel veel indelingen:
Sommigen gaan wel uit van 27 verschillende emoties. (zie afbeelding) Vaak wordt er wel van een laag aantal basis emoties uitgegaan. Hoe de indeling is, dat maakt niet zoveel uit. Wat wel belangrijk is, dat je begrijpt waarom en hoe de kandidaat bepaalde gevoelens hebben en hoe hij/zij reageert op stress en spanningen. Wat gebeurd er dan met je lichaam.

Wat wel belangrijk is,
dat jij en je kandidaat een indeling maakt van de emoties. Wat negatieve of positieve emoties zijn. Want zoals je gelezen hebt bij het eerste principe, geeft je emotie aan of je negatief of positief omgaat je leermoment.

Wat doet spanning met je:
Een beetje spanning is altijd goed. Maar al gauw hebben kandidaten er teveel last van.

Wat gebeurd er met je lichaam dan:
Bij het teveel balen of ergeren, gaat de kandidaat steeds meer stress aanmaken. Zijn of haar lichaam maakt zich klaar voor een gevecht of vlucht. (vecht of vlucht reactie) Bij teveel stress, kun je net zogoed even een brake nemen als dat kan. Zorgen dat de kandidaat weer tot rust komt. Geef dat ook aan bij de kandidaat.

Ze zit als het ware als in een stolp:
Net als op de foto, is de kandidaat totaal onbereikbaar voor de jou. Er dringt niets meer tot ze door. Dus zorg op tijd voor afleiding of ontspanning.

Image

Hou op tijd het te veel aan stress tegen:
Als je kijkt naar voorbeeld 1, dan zie je een auto boven aan een helling staan. Als je de auto in de vrij zet en hem een zetje geeft, zal de auto gaan rollen. Waar kun je dan de auto het beste stoppen? Al bij het begin van de helling? of onderaan de helling? Onderaan de helling zal de auto je overrijden, als je hem probeert te stoppen.


ZO IS HET OOK MET DE EMOTIES VAN EEN KANDIDAAT. Als ze over de rooie zijn, is er niets meer aan te doen. Hou de negatieve emoties vroegtijdig tegen en besef al in het begin, dat ze beter positief met de emoties kunnen omgaan.

Voorbeeld 1:
Image
Zie afbeelding mimiek en emotieschaal >>>
Ga naar volgende pagina >>>