Laatste nieuws

19-05-2018
Minister verplicht langere wachttijd bij slecht opgeleide leerling.

Om de wachttijden op korte termijn aan te pakken, gaat het CBR mogelijk ingrijpen bij de slecht opgeleide kandidaten. Examinatoren kunnen dan het examen afbreken waarna de kandidaat een langere wachttijd krijgt voor het herexamen. Dat meldt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in haar antwoord op vragen die CDA-Kamerlid Maurits von Martels heeft gesteld over de lange wachttijden. Wel benadrukt de bewindsvrouw dat er grote verschillen in slagingspercentages tussen regio’s en rijscholen. Eerder liet het CBR al weten dat er 1.500 rijscholen zijn met een slagingspercentage voor het eerste examen van 30 procent of lager. “Dit betekent dat er kandidaten op examen komen die volstrekt onvoldoende zijn opgeleid en waar de examinator moet ingrijpen om ongelukken te voorkomen. Ook uit het oogpunt van verkeersveiligheid is het onverstandig om een dergelijk slecht opgeleide kandidaat de hele rit van het praktijkexamen af te laten maken.” Het CBR onderzoekt nu hoe daar op korte termijn iets aan gedaan kan worden. “Bijvoorbeeld door het afbreken van het examen in combinatie met een verplichte langere wachttijd voor het herexamen”, aldus Van Nieuwenhuizen. De minister verwacht niet dat de wachttijden snel weer op het gewenste niveau komen. “Immers er zijn geen maatregelen in te zetten die op zeer korte termijn effect hebben zonder de kwaliteit van het examen aan te tasten. Ik bezie daarom samen met het CBR daarnaast in hoeverre prioritering van de verschillende examens mogelijk is.

19-04-2018

Goede rijscholen gedupeerd door rijscholen met lage slagingspercentages 
Miranda Schenkhuizen Gisteren deed het CBR een dringende oproep aan consumenten om te kiezen voor een goede rijschool. Dit is van groot belang omdat op dit moment ca 1.500 rijscholen kandidaten examen laat doen die niet klaar zijn voor het rijbewijs. 70% van deze kandidaten zakt dan ook voor het examen. Dit laat het aantal (her-) examens snel oplopen en daarmee ook de wachttijden. Het CBR geeft aan dat een verhoging van het slagingspercentage met maar enkele procenten (gemiddeld is het nu 50%) een einde betekent aan de langere wachttijden en zet dan ook in op actieve voorlichting aan consumenten. Het lijkt erop dat goede rijscholen op dit moment gedupeerd worden door rijscholen met lage slagingspercentages. De VerkeersAcademie (advertentie) Rijscholen die wel hoge slagingspercentages hebben zijn momenteel de dupe van rijscholen die hun leerlingen relatief onvoorbereid naar het examen sturen. Hans den Haan van rijschool Bemmel uit IJsselstein pleit ervoor dat rijscholen met lage slagingspercentages achteraan in de rij aansluiten. “Rijscholen met lage slagingspercentages zouden langere wachttijden moeten hebben” vindt Den Haan. “Natuurlijk redden wij ons wel. Door vooruit te plannen en tijdig examens te reserveren voor leerlingen die nog maar enkele lessen nodig hebben, is het wel te doen, maar eigenlijk zouden wij niet de dupe moeten zijn van rijscholen die leerlingen niet goed voorbereiden op examens.” 45-55 uur les geen uitzondering Ook Ruud Verburg van rijschool Schonenburg uit Houten vindt het belangrijk dat consumenten voor een goede rijschool kiezen. Verburg: ”Een goede rijschool laat een leerling pas examen doen als hij of zij er echt aan toe is. Wij leggen dat ook altijd duidelijk uit aan leerlingen van tevoren. 45 tot 55 uur lessen voor het examen is geen uitzondering. Eigenlijk zou het CBR dat ook duidelijker moeten vermelden.” Het CBR vermeldt 38 uur als gemiddeld aantal uur voor het examen, gebaseerd op onderzoek uit 2017. Nieuwe rijschoolkiezer CBR gebruikt slagingspercentages Het CBR geeft aan jongeren actief voor te lichten over de keuze van een goede rijschool, via social media, cbr.rijbewijstips.nl en, binnenkort, een vernieuwde website met een rijschoolkiezer. “Met de nieuwe website willen we consumenten nog duidelijker informatie geven over hun keuze voor een rijschool. We zullen bij de rijschoolkiezer gebruik maken van de slagingspercentages van rijscholen. Meer informatie kunnen we op dit ogenblik nog niet geven maar dat komt er wel aan, ook voor rijschoolhouders.” Aldus het CBR. Hoog slagingspercentage morele verplichting Frank Hoornenborg van rijschool Bruinsma uit Utrecht is blij met de ontwikkelingen: “Wij zijn een groot voorstander van goede voorlichting. Dit creëert een stukje bewustwording bij de consument waardoor ze een betere keuze kunnen maken. Eigenlijk zouden alle rijscholen een hoog slagingspercentage na moeten streven. Het is als rijschoolhouder haast een morele verplichting. We zijn er primair om verkeersveilige deelnemers aan het verkeer af te leveren en dat kan alleen door leerlingen goed les te geven en dus ook goed voorbereid naar het examen te sturen.”

Proef met theorie-examens in de avond
woensdag 21 maart 2018 | Daisy Kossen Vanaf 1 mei 2018 kunnen kandidaten het theorie-examen voor de auto, motor en bromfiets ook in de avond doen. Op 1 mei start het CBR een proef van zes maanden waarin kandidaten ook tussen 16.00 uur en 21.30 uur op examen kunnen. Het CBR wil hiermee de dienstverlening aan de klant verder verbeteren. Aan de proef doen alleen kandidaten mee die zelf het examen reserveren op Mijn CBR. Vanaf 18.00 uur betalen zij hiervoor een toeslag van € 4,45. De proef start in de locaties Amsterdam, Arnhem, Zwolle, Rijswijk en Groningen. Later tijdens de proef komen hier nog locaties bij. Individueel Kandidaten die een individueel theorie-examen willen doen kunnen ook op die plaatsen in de avond terecht. Tot 18.00 uur kunnen hier ook beroepsexamens worden gemaakt, die de kandidaat zelf of via zijn opleider reserveert. Met deze proef onderzoeken we de behoefte van onze klanten over onze openingstijden en of ze bereid zijn een toeslag te betalen voor een examen in de avonduren.

2toDrive nu definitief.
Vanaf 16,5 jaar starten met rijlessen! 2toDrive vanaf 15 maart definitief een wet. Sinds de start van 2toDrive hebben al veel jongeren vervroegd hun rijbewijs gehaald. De mogelijkheid voor 17-jarigen om het rijbewijs te halen en onder begeleiding van een coach rijervaring op te doen wordt met ingang van 15 maart definitief ingevoerd. Dankzij 2toDrive kun jij nu al vanaf 16,5 jaar starten met het volgen van rijlessen. Vanaf je 17e mag je het praktijkexamen afleggen voor het rijbewijs B. Tot je 18e mag je rijden onder toezicht van een begeleider.

20-02-2018 Slimme verkeersbord
Vandaag werden de allereerste slimme verkeersborden in gebruik genomen, in het Friese plaatsje Huins. Door de borden hoef je geen snelheid te minderen als er geen ander verkeer is. Een idee van Sijbren van der Velde, een gepensioneerde onderwijzer uit Huins. De VerkeersAcademie Van der Velde vond het niet logisch iedere keer af te remmen naar de snelheid van 70km per uur op de provinciale weg, ook als er geen ander verkeer is, alleen omdat er een bord staat. Daarom bedacht hij een oplossing: Een verkeersbord dat alleen werkt als er ander verkeer aankomt en je dan je snelheid aan laat passen. Provincie blij verrast De oud-onderwijzer stuurde zijn idee naar de provincie, die waren blij verrast en werkten het idee uit. Met als resultaat dat twee slimme verkeersborden aan beide kanten van de weg en twee detectielussen in het asfalt het verkeer bij een kruispunt op de N359 regelen vanaf vandaag .Op de N359 mocht je op veel plekken al 100 kilometer per uur rijden maar niet op plekken waar de provinciale weg kruist met landweggetjes, zoals bij Huins. Als er nu geen verkeer aan komt, mag je honderd kilometer per uur rijden. Komt er verkeer aan, dan licht het bord op en mag je maximaal 70. In de toekomst meer slimme borden De provincie Friesland verwacht, dat als de slimme verkeersborden succes hebben, ze op veel meer plaatsen in Friesland geplaatst zullen worden.

Theorie eerst voor de motor in bepaalde gevallen:
Motorleerlingen die de leeftijd van 24 jaar nog niet hebben bereikt en die niet in het bezit zijn van een geldig theoriecertificaat of A2-rijbewijs, mogen niet lessen op een motor voor de categorie A (code 80). Een geldig B-rijbewijs volstaat niet voor deze leerlingen. Dit is het gevolg van een ‘onvolledige wijziging’ in het Reglement Rijbewijzen. Een geldig B-rijbewijs volstaat echter wel wanneer deze leerling opgaat voor het AVB-examen.

De minimumleeftijd voor de categorie A is in november verlaagd naar 21 jaar. Wie het A-rijbewijs haalt voor zijn 24e, krijgt de code 80 op het rijbewijs. Met de code mag de bestuurder een onbeperkt driewielig voertuig rijden, een lichte motor (A1) en een middelzware motor (A2).

Afwijkende regelgeving
Een geldig B-rijbewijs volstond voorheen voor elke categorie motorrijles. Leerlingen kunnen momenteel wél rijles volgen voor categorie A1, A2, en A (A indien de leerling minstens 24 jaar is) als zij in het bezit zijn van een geldig B-rijbewijs. Sinds de wetswijziging volstaat het B-rijbewijs alleen niet voor voor leerlingen van 21 tot en met 23 jaar die rijonderricht krijgen voor de categorie A. Deze groep moet in het bezit zijn van het theoriecertificaat om rijles te volgen voor het onbeperkte motorrijbewijs.

De verlaging van de leeftijd is een uitvloeisel van de derde Europese rijbewijsrichtlijn en zorgde voor veel verwarring in de rijschoolbranche. Sinds de bekendmaking worden opleiders overspoeld met vragen van (toekomstige) motorleerlingen.

Advies:

Arjan Everink, hoofd Verkeer en Opleiding bij de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging, adviseert rijschoolhouders met deze leerlingen te lessen op A2 motoren. “Ten eerste moeten leerlingen zo snel mogelijk de boeken in voor het theoriecertificaat. In de tussentijd kun je met een leerling die het B-rijbewijs heeft, en jonger is dan 24 jaar, wel alvast beginnen op een A2 motor.” Het gaat volgens Everink bij het AVB-examen voornamelijk om techniek. Op een getrapte motor kan dit ook geoefend worden.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is volgens Everink wel op de hoogte van deze problematiek. “Ze weten ervan, maar het heeft geen prioriteit. Het kan maanden duren voordat deze wettelijke fout wordt rechtgezet.”

Rijschoolhouders die wel rijonderricht geven aan deze groep leerlingen, zijn volgens Everink in overtreding. Ook ontstaat er verzekeringstechnisch een probleem. “Je voldoet niet aan de polisvoorwaarden. Wanneer zich een ongeval voordoet, kan de verzekeringsmaatschappij moeilijk doen, of erger nog, de leerling stelt je aansprakelijk”, aldus Everink.

Geen rijles, wel AVB-examen
Reglement Rijbewijzen stelt dat een leerling wel een AVB-examen mag afleggen als deze in het bezit is van een geldig B rijbewijs, ongeacht de leeftijd. Dit bevestigt het CBR en laat verder weten: “Voor regelgeving met betrekking tot de rijopleiding kunnen rijschoolhouders zich wenden tot de wetgever.” Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft vooralsnog geen antwoord gegeven op vragen van RijschoolPro.

Theo Noë, redacteur bij theorie-ontwikkelaar Verjo, vertelt dat het ministerie de wetswijziging onzorgvuldig heeft doorgevoerd: “Als je op een plek iets verandert, dan moet je dat elders in dat wetboek misschien op vier of vijf andere plekken ook aanpassen of daar rekening mee houden. Regels zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, nooit alleenstaand.”

 

Leeftijd voor examen op zware motor verlaagd naar 21 jaar. Bron CBR 18-09-2017 PDF >>>

De leeftijd om examen te doen voor de zware motorcategorie (A) is verlaagd van 24 naar 21 jaar. Als je het A-rijbewijs haalt voor je 24e, krijg je code 80 op je rijbewijs. Met die code mag je rijden op een driewielig motorrijtuig, een lichte motor (A1) en een middelzware motor (A2).

De code 80 vervalt twee jaar na het behalen van je A-rijbewijs of als je voor die tijd 24 wordt. Als je voor het behalen van je A-rijbewijs het A2-rijbewijs al hebt, vervalt code 80 op het moment dat je het A2-rijbewijs twee jaar bezit.

Als de code vervalt, mag je ook op een zware motor (A) rijden. Je hoeft daarvoor geen extra examen meer te doen, maar als je nog geen 24 bent, moet je wel een nieuw rijbewijspasje aanvragen bij de gemeente. Doe je dat niet, dan vervalt de code 80 pas als je 24 bent.

De verlaging van de leeftijd voor het A-examen is een uitvloeisel van de derde Europese rijbewijsrichtlijn. Die geeft aan dat je vanaf je 21e jaar op een driewielig motorrijtuig met een vermogen vanaf 15 kW mag rijden.

- Daarvoor heb je rijbewijs A nodig.
- Hiervoor moet je twee praktijkexamens doen, namelijk het motorexamen voertuigbeheersing (AVB) en het motorexamen verkeersdeelneming (AVD).
- Beide praktijkexamens leg je af op een tweewielige motor, er komt dus geen examen voor driewielige motorrijtuigen.
- Voor het praktijkexamen AVB moet je geslaagd zijn voor het motortheorie-examen of in bezit zijn van een geldig rijbewijs B.
- Voor het praktijkexamen AVD moet je eerst geslaagd zijn voor het motortheorie-examen.
- Alleen als je al een rijbewijs voor de lichte motor (A1) of de middelzware motor (A2) hebt, hoef je geen theorie-examen meer te doen.

Het CBR past momenteel de ICT-systemen aan op de wetgeving die in Nederland per 12 juli 2017 versneld is doorgevoerd op aandringen van de Europese Commissie. Dit moet het mogelijk maken dat je met ingang van eind november vanaf je 21e jaar een motorexamen voor de zware categorie (A) kunt reserveren. De definitieve invoeringsdatum volgt nog.

Het CBR biedt de mogelijkheid om A2-examencapaciteit (AVB en AVD) tot en met examendatum 30 november 2017 kosteloos terug te geven. Dit geldt voor examencapaciteit die bedoeld is voor kandidaten van 21, 22 en 23 jaar, die willen wachten op de mogelijkheid om direct A-examen (code 80) te doen. U kunt hiervoor bellen met het CBR via het speciale rijschoolnummer 088 227 29 00. Na de aanpassing van de ICT-systemen kunt u gereserveerde A2-examens zelf – indien gewenst – omzetten in A-examens.

Voorbeelden:

Ter verduidelijking, hierbij twee voorbeelden van het halen van het A-rijbewijs als je al in het bezit bent van het A2-rijbewijs.

1. Je haalt op je 20e het A2-rijbewijs (middelzware categorie). Je haalt vervolgens op je 21e het A-rijbewijs (zware categorie). Je krijgt dan code 80 op je rijbewijs vermeld. Op het moment dat je in dit geval twee jaar het A2-rijbewijs bezit, dus op je 22e, vervalt code 80. Je moet dan wel een nieuw rijbewijspasje aanvragen bij de gemeente.

2. Je haalt op je 20e het A2-rijbewijs (middelzware categorie). Als je het A2-rijbewijs twee jaar bezit, haal je het A-rijbewijs (zware categorie) via het getrapte traject. Je krijgt dan geen code 80 op je rijbewijs vermeld.

31-08-2017 Elektrische bestelauto:
Elektrische bestelauto tot 4.250 KG te besturen met alleen rijbewijs B. Er komt een nieuwe vrijstellingsregeling voor het gebruik van zwaardere, elektrisch aangedreven bestelauto's voor het goederenvervoer. Een verzoek om deze voertuigen met een B-rijbewijs te mogen besturen, is door de Commissie goedgekeurd. De nieuwe regeling zal naar verwachting in de loop van 2018 in werking treden.

03-08-2017 Snorfietsers
In de toekomst ontstaat de opmerkelijke situatie dat in de ene gemeente een snorfiets wel en in een andere niet verplicht is om op de rijbaan te rijden. In gemeenten waar dit verplicht wordt, geldt meteen ook een helmplicht. Een bord met onderbord op fietspaden maakt de regels in de gemeente duidelijk. Dit staat in een plan dat minister Schultz van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Momenteel mogen snorfietsers niet de rijbaan op, maar de minister wil het mogelijk maken dat elke gemeente hier zijn eigen beleid in gaat voeren. Tot nu toe heeft alleen de gemeente Amsterdam laten weten dat snorfietsers naar de rijbaan worden verbannen en dat de de maximum snelheid op deze plekken meteen wordt verlaagd naar 30 km/uur. Want dat is de veilige snelheid waarmee snorfietsers met het overige verkeer mixen. Omdat tot nu toe alleen de hoofdstad heeft aangeklopt voor een verandering van de regels, vindt de minister het niet nodig om de regels te vatten in algemene wetgeving. Ook is volgens haar een helmplicht niet nodig zolang snorfietsers op het fietspad blijven. De ingangsdatum wanneer een gemeente eigen beleid mag voeren met de snorfiets is nog niet bekend. 

Hardere aanpak verkeershufters donderdag 20 juli 2017 | Daisy Kossen Minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) werkt momenteel aan wetgeving die daders van ernstige verkeersdelicten veel harder aanpakt. De minister wil zwaardere straffen gaan instellen voor rijden onder invloed, doorrijden na een ongeluk, rijden zonder rijbewijs en gevaarlijk rijgedrag zonder ernstige gevolgen. Daarnaast ziet Blok graag dat de politie meer opsporingsbevoegdheden krijgt als een bestuurder na een ongeval met gewonden of erger is doorgereden. Ook kunnen straks meer situaties worden bestraft waarin roekeloos wordt gereden dan nu nog juridisch mogelijk is, heeft blok donderdag bekendgemaakt. Onderzoek De nieuwe wetgeving is een reactie op onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van onderzoekscentrum WODC van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De straffen zijn over het algemeen adequaat, maar de verkeersdelicten pakken op dit moment geregeld te laag uit, zo concludeerden de onderzoekers. Dat wil de minister nu gaan aanpakken. Gevaarlijk rijgedrag Op dit moment geldt voor gevaarlijk rijgedrag (zonder ernstige gevolgen) een wettelijke maximale straf twee maanden cel. Dat is veel te laag voor de ernstige zaken waar het soms om gaat. Minister Blok noemt dit in zijn reactie een 'strafgat'. Nieuwe straffen Hoe hoog de straffen gaan worden, is nog niet bekend. Dit wordt mede op basis van het onderzoek nog bekeken. De nieuwe wetgeving die straks moet gaan komen, zorgt er niet automatisch voor dat daders van ernstige verkeersdelicten ook daadwerkelijk hogere straffen zullen krijgen. Die individuele beslissing is uiteindelijk aan de rechter. Hardere aanpak Veilig Verkeer Nederland (VVN) zegt de hardere aanpak toe te juichen. “Liever vandaag dan morgen. Gevangenisstraf of het rijbewijs afnemen schrikt meer af dan boetes, want daar lachen dat soort mensen om'', zegt een woordvoerster. De veiligheidsclub ziet het liefst dat het geld dat wordt binnengehaald door de hardere aanpak, wordt gestoken in gedragscampagnes. Ook pleit de organisatie voor 'meer blauw op straat' om overtreders te pakken.
Mag je met een verlopen rijbewijs rijden? donderdag 20 juli 2017 | Daisy Kossen Je rijbewijs is tien jaar geldig. De kans dat je onthoudt op welke datum hij verloopt, is vrij klein. Om die reden stuurt de overheid je automatisch een bericht wanneer het bijna zover is. Ontzettend handig, maar wat als je dat bericht niet ontvangt? VQH Advocaten (advertentie) Het antwoord is simpel: met een verlopen rijbewijs mag je niet rijden. En dat moet je ook echt niet doen, want je rijdt onverzekerd rond. Gebeurt er een ongeluk, dan heb je dus een erg groot probleem. De verzekering zal dan de opgelopen schade niet dekken. Beperkt verzekerd Mocht je rijbewijs verlopen zijn, dan betekent dit niet direct dat je auto helemaal niet meer verzekerd is. Je bent in zo’n geval verzekerd voor ‘beperkte duur’. Je bent weliswaar niet verzekerd om te gaan rijden, maar je auto is wel nog steeds verzekerd tegen schade die bijvoorbeeld door diefstal of weersomstandigheden aan je auto ontstaan. In welke mate dit is hangt af van de polis die je hebt afgesloten. De termijn die geldt voor deze ‘beperkte verzekering’ is bij veel verzekeraars anders. Over het algemeen staat de maximale termijn op twaalf maanden, maar er zijn ook verzekeraars bij wie deze termijn een stuk korter is. Soms maar twaalf weken. Wanneer je een nieuw rijbewijs aanvraagt duurt het gemiddeld vijf werkdagen voordat je het nieuw rijbewijs kunt ophalen. Na ontvangst moet je niet vergeten om meteen een nieuwe verzekering af te sluiten. Minimaal 90 euro Rijden met een verlopen rijbewijs kost je bij een staande houding 90 euro, zolang je rijbewijs minder dan één jaar is verlopen. Is je rijbewijs meer dan één jaar geleden verlopen, dan bedraagt de boete 340 euro. Check regelmatig ‘Mijn Overheid’ Alle berichten die je per post van de overheid ontvangt, komen ook in je inbox te staan op Mijn Overheid. Het is daarom verstandig om periodiek je inbox na te lopen op belangrijke berichten. Zo weet je zeker dat je nooit meer wat mist. Ook geen oproep om een nieuw rijbewijs aan te vragen.
 
Bromfiets

Tot 1 januari dit jaar viel de speed pedelec, een snelle e-bike, nog onder de wetgeving van de snorfiets. De fietsers mochten er maximaal 25 kilometer mee rijden en een helm was niet nodig. Nieuwe speed pedelecs worden sinds 1 januari dit jaar gezien als bromfiets. De snelle fietsen mogen buiten de bebouwde kom maximaal 45 kilometer per uur en binnen de bebouwde kom op het bromfietspad maximaal 30 kilometer per uur. Als er geen bromfietspad is, rijden speed pedelecs op de rijbaan.

Voor de bestuurders van deze snelle e-bikes gelden nu dezelfde regels als voor bromfietsbestuurders. Zo moeten ze een bromfietskentekenplaat achterop hebben en dus ook een goedgekeurde helm dragen. Wie voor 1 januari al een speed pedelec had aangeschaft, heeft tot 1 juli 2017 de tijd om te zorgen voor een dergelijke kentekenplaat en een geschikte helm. Vanaf 1 juli 2017 voert het CBR vragen in over de speed pedelec bij de theorie-examens A, AM en B.
Profiteren

Van Eijck, voorzitter van de RAI Vereniging, noemt de ontwikkeling van de speciale helmen ‘een prestatie van formaat en een schoolvoorbeeld van publiek-private samenwerking waar de meer dan 10.000 speedpedelec fietsers van profiteren’. RAI Vereniging en NEN gaan nu proberen om met deze standaarden tot een Europese norm te komen voor de speed pedelec helm.

Nieuwste videofilm CBR over theorie examen: >>>

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

© 2017 Accuraat VOF. Designed By JoomShaper