Ons brein:
1,5 kilo grijze massa en één van de meest complexe levende structuur van het universum. Met een grotere opslag capaciteit dan de grootste super computer en een netwerk aan verbindingen, dat elk sociaal netwerk overtreft. Wetenschappers staan aan het begin van het ontdekken van de mogelijkheden van ons menselijk brein. Uiteraard veel te veel stof voor deze cursus.

Voor ons werk als instructeur:
is het belangrijk om een aantal zaken goed te beseffen.
Van daar dat we voor onszelf een onderverdeling hebben gemaakt in:
Het bewuste - onderbewuste - bovenbewuste:
Het is voor werk belangrijk, om deze begrippen te hanteren. Om iets te begrijpen van het leerproces van de mens.

Wat feiten op een rij, je bewuste gebruik je om:
Te praten - logisch te denken - analyseren - beslissen - overdenken en plannen.

- Bewust verwerk je 60 bits per seconde
- Je kunt je gemiddeld 8 seconden concentreren (was 16)
- Slechts 2 tot 5% doen wij bewust.
- We hebben 60.000 gedachten per dag.
- 70% daarvan zijn negatieve gedachten.
- Je kunt maar één ding tegelijk bewust doen.
- Als je slaapt is je bewuste uitgeschakeld.
- Je bewuste heeft een vrije wil.
- Je gedachten hebben invloed op je energiepeil.
- Je reageert met je emotie op je denken.

onbewust gebruik je 95%
Image
Je onderbewuste gebruik je om:
Verwerking van informatie - opslag capaciteit - sturing automatische processen - intuïtie - creativiteit - verbeelding - inspiratie enz.

- Onbewust verwerk je 11,2 miljoen bits per seconde.

- Dit houdt in dat het onderbewuste 200.000 keer meer kan verwerken,
  dan het bewuste.
- 95% doe je onbewust, dus 2 tot 3% bewust.
- Je onbewuste heeft geen vrije wil.
- Neemt alles aan wat je aanbied.
- Kan geen onderscheid maken tussen goed en fout.

Het Bovenbewuste gebruik je om:
Je intuïtie te interpreteren - naar je geweten te luisteren - het contact met je gemeenschappelijke bovenbewuste.

- Je spirituele gaven komen via je bovenbewuste, zoals helder voelen - helder horen - helder zien - helder weten - helder ruiken - helder proeven.

Het bovenbewuste is wie jij werkelijk bent.

Uiteraard hebben alle mentale processen
hun sterke en zwakke kanten. Door dat het allemaal perfect samen werkt, ontstaat de unieke mens. En beginnen we langzaam te begrijpen wat voor enorme capaciteiten wij hebben. En welke enorme capaciteiten er nog verborgen liggen voor de toekomst.

Het is dus enorm belangrijk wat jij in je onderbewuste zet.
Waar je aandacht aan geeft groeit. Heb je geleerd in de 5 stappen van het creatieproces. Gebruik dus je focusroos en je affirmaties om je onderbewuste positieve input te geven.

Maar wees op je hoede,
Fouten zijn heel gauw gemaakt, en dan bereik je juist het tegenovergestelde. Dat gene juist wat je nou net niet wilt. Bestudeer grondig de pagina "gebruik van taal" De pagina "affirmaties" en de 5 stappen van het creatieproces.

Ga naar volgende pagina >>>